Ниско самочувствие

Когато нашето самочувствие е добро, ние се усещаме доволни от себе си, имаме позитивно отношение към заобикалящата среда и в общи линии сме щастливи от живота си. Доброто самочувствие ни дава силата и смелостта да се справяме с това, което животът ни поднася, независимо дали е добро или лошо. Когато самочувствието ни е ниско, нашите чувства и мисли, насочени към самите нас са негативни. Психичното ни здраве може да бъде тежко засегнато от постоянното усещане за ниско самочувствие и неудовлетвореност от нас самите . При подобна ситуация е от изключително значение да потърсим помощ за решаването на тези проблеми, за да не се задълбочат. Хипнотерапията за вяра в собствените сили и за постигане на добро самочувствие е изключително популярен метод.

запиши час